Classic Suzuki Scandinavia DK

Referat af Classic Suzuki (Danmark) årsmøde afholdt den 28 september 2019, kl. 15-17 på MC-campFyn.

1. Valg af dirigent samt referent: dirigent Morten, referent
Lars Gustavsson

2. Bestyrelsens beretning: Mogens berettede: Der blev holdt vintermøde i Billund hos Bendt Fasterholt. Der ønskes ideer til nye steder der kunne være interessant at besøge. Kaffemøde flere steder, det sidste hos Peter Bitch, men flere må gerne melde sig!
Stort træf ved Silkeborg med deltagere fra flere lande med 125 motorcykler og 165 personer, læs venligst beretningen i nr.3 2019 i Classic Suzuki magasinet.
Kommentarer til punkt 2: Stor tilfredshed med vintermødet, der undersøges besøg hos Strøjers samling. Stor tilfredshed med træffet og en stor tak til Mogens, Jonna, og Morten for det store forarbejde og afvikling af træffet.

3. Fremlæggelse af regnskab: Mogens Jensen fremlagde klubbens og træffets regnskab. Medlemstallet 114. Træffet gav heldigvis et lille overskud, hvilket var helt fint. Ingen kommentarer til regnskabet og det godkendes.

4. Behandling af indkomne forslag: Ingen

5. Fastsættelse af kontingent: Fortsætter uforandret med 300,-kr årligt

6. Valg af bestyrelse: Mogens, Tonny, Morten.
7. Suppleant Palle

8. Evt. Årsmøde afholdes fremover 2.weekend i september næste gang 11-13 sept. Næste møde bliver på Lolland, da vi ønsker det afholdt forskellige steder i DK. Jack er tovholder på at finde et egnet sted på Lolland som jo er ”hans baghave”, tak.
Mogens oplyste om træffet i Holland 2020 (se blad og Facebook) Ros til det sidste træf i 2012. Så god ide at deltage.
Ønske om mærke, kan blive dyrt, Mogens undersøger
Nye T-shirt i det gammel kendte udseende på vej inden jul. Bestilles hos Mogens
Der blev uddelt div. tiloversblevne effekter fra sommertræffet

Tak for et godt årsmøde


Referat ved Lars Gustavsson

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk