Classic Suzuki Scandinavia DK

Referat af Classic Suzuki (Danmark) årsmøde afholdt den 1. september 2018, Mc Camp Fyn

1.Valg af dirigent samt referent:

Jonna Jensen


2.Bestyrelsens beretning: 

Der har været et vinterarrangement og nogle få kaffemøder


3.Fremlæggelse af regnskab

Godkendt uden bemærkninger


4.Behandling af indkomne forslag

Ingen


5.Fastsættelse af kontingent

Fortsat 300 kr


6.Valg af bestyrelse - hvert år

Mia Duberg Nielsen - ønsker ikke genvalg

Mogens Paludan Jensen - genvalgt

Tonny Jørgensen - genvalgt

Morten Schram som var suppleant er nyvalgt


7.Valg af suppleant - hvert år

Palle Nielsen nyvalgt


8.Evt.

- ønske om større billeder i bladet
- ønske om at nogle fra klubben deltager i  " Distinguished Gentlemans Ride"  i København og Århus den 30 September
- der er kun tre klub t-shirts tilbage. Skal der laves nye og evt. med nyt tryk ?
- kan man finde ud af hvorfor folk melder sig ud af klubben
- persondataloven, forhindrer faktisk at medlemmer må få en medlemsliste. Dette vil fremover være noget man skal tage stilling til ved indmeldelse.   
  Allerede medlem, vil også blive bedt om at tage stilling til det.
- Alm. Brand oplyses at være billig mht mc forsikring

Det bliver Classic Suzuki Scandinavia der skal afholde det internationale WBC ( WasserBüffel Club ) træf i 2019.
Afholdes på Fort Østerlund i Virklund ved Silkeborg 8. - 11. August
Theis, Henning, Carsten, Palle og Lars gav tilsagn om, at de gerne vil hjælpe til træffet.
Der tales træf t-shirt eller alternativt et træf håndklæde. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Årsmøde/hyggeweekend 2019 vil komme til at ligge tæt på træffet. Det blev ved afstemning besluttet at årsmødet 2019 afholdes senere på året.
Mulig placering er en mc camp på Lolland. Arne tjekker op på det.
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk