Classic Suzuki Scandinavia DK

Referat af Classic Suzuki (Danmark) årsmøde afholdt den 2. september 2017, Touring Camp

1.Valg af dirigent samt referent:

Jonna Jensen


2.Bestyrelsens beretning:

Der har været et vinterarrangement og nogle få kaffemøder


3.Fremlæggelse af regnskab

Godkendt


4.Behandling af indkomne forslag

Flyt regnskabsperiode fra 1.10 - 30.9 til 1.9 - 31.8 Da vi førhen afholdte årsmøde senere på året, hvor vi nu har rykket det frem til fast at være første weekend i september.

Vedtaget da alle stemte for.


5.Fastsættelse af kontingent

Hæves til 300 kr


6.Valg af bestyrelse - hvert år

Mia Duberg Nielsen - genvalgt

Mogens Paludan Jensen - genvalgt

Helmuth Wolf var ikke til stede og har ikke ytret ønske om at fortsætte.

Tonny Jørgensen - nyvalgt


7.Valg af suppleant - hvert år

Flemming Wilkens ønskede ikke genvalg

Nyvalgt Morten Schram


8.Evt.

Vi har lagt billet ind på at afholde det internationale WBC ( WasserBüffel Club ) træf i 2019.

I Skandinavisk klub regi

Umiddelbart på Fort Østerlund i Virklund ved Silkeborg.

Det blev taget positivt imod og flere ville gerne hjælpe til.

 

Johnny Jensen havde ide til kaffemøde , på VW museum i Ulfborg

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk