Classic Suzuki Scandinavia DK

 

 

Referat af Classic Suzuki (Danmark) årsmøde afholdt den 12 september 2015 kl.15-17 på Roskilde Camping.

  1. Formandens beretning: Formanden var fraværende p.gr. af sygdom

  2. Kasserens beretning: Mogens Jensen fremlagde klubbens regnskab. Indtægter steget bla. p. gr. Af mindre oplag af bladet. Medlemstallet er faldet hovedsagelig p.gr. af at de dårlige betalere er blevet ekskluderet.  Ingen kommentarer til regnskabet og det godkendes.

  3. Ingen indkomne forslag

  4. Valg til bestyrelsen. Formanden er på valg. Diskussion om formandsposten. Bred utilfredshed af den nuværende formands synlighed og deltagelse i dvs. arrangementer. Enighed om at formanden bør være mere synlig. Derfor ønskede generalforsamlingen en ny formand. Johnny Bjørndal Jensen meldte sig som kandidat og blev med stor opbakning valgt som ny formand.

Kasseren ikke på valg.

Palle Nielsen valgt som bestyrelsesmedlem. Flemming Wilkens valgt som suppleant.

Som medstifter af Klubben i 1994 bliver tidligere Formand Otto Bille udnævnt som æresmedlem og får livslangt medlemskab. En stor tak fra alle på årsmødet.

 

  1. Evt. Forslag om afholdelse af næste årsmøde den 1.weekend i september (2sept.-4 sept.)  2016. på Samsø. Flere positive tilkendegivelser.  Der går rygter om at Samsø Nattely er et godt sted. Johnny B.J. undersøger priser osv.

Visitkort snak.  Lars G. undersøger priser og kommer med et udkast.

 

Referat ved Lars Gustavsson

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk