Classic Suzuki Scandinavia DK

Referat af Classic Suzuki (Danmark) årsmøde afholdt den 12 september 2020, kl. 15-17 hos Mustang Fin på Lolland.

1.    Valg af dirigent samt referent: dirigent Morten, referent Lars Gustavsson

2.    Bestyrelsens beretning: Mogens berettede: Coronaen været årsag til mange aflyste træf rundt om i landet og udlandet herunder Norge træffet. Dog blev det lille hyggelige træf ved 
        Hamborg (Nordtreff) afholdt. Der er dog plads til flere deltagere!!
        Der har været afholdt kaffemøde på Rasteplads og privat. Bla. hos Palle Nielsen og her slut på sæsonen. hos Peter Bitch, men flere må gerne melde sig!

3.    Fremlæggelse af regnskab: Mogens Jensen fremlagde regnskab. Medlemstallet er pt.105. Træffet i 18/19 har givet yderligere overskud og da bladet bliver væsentlige billigere at 
        sende, ser regnskabet positivt ud og med en kassebeholdning på ca. 42.000, bevares kontingentet. Ingen kommentarer til regnskabet og det godkendes.

4.    Behandling af indkomne forslag: Ingen der blev dog diskuteret ideer til at bruge lidt af kassebeholdningen. Der arbejdes på et besøg på Strøyer samlingen på Fyn i løbet af 
        vinteren. Af andre forslag kan nævnes at besøge Sommer museet i Nærum og Sporvognmuseet og fremstilling af klub poloshirt. Konkrete forslag til dette fremsendes til Mogens

5.    Fastsættelse af kontingent: Fortsætter uforandret med 300,-kr årligt

6.     Valg af bestyrelse: Mogens, Morten, Tonny.

7.    Suppleant Palle

8.    Evt. Årsmøde afholdes fremover 2.weekend i september næste gang 10-12 sept. Næste årsmøde bliver på MCtouring camp.                        
        Mogens oplyste om træffet i Holland 3-6 juni 2021 samt Gs træf Tyskland den 18-20 juni 2021(følg med i blad og Facebook) Venligst giv oplysninger om træf og andre mc 
        relatererede arrangementer via mail eller tlf. til Mogens
        Nyt B&B B4Bikers med 14 faste sovepladser åbnet i Låsby, hvor der snarligt afholdes kaffemøde.

Tak for et godt årsmøde og en speciel tak til Jack for veltilrettelagte mc-ture.


                                                     Referat ved Lars Gustavsson

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk