Classic Suzuki Scandinavia DK

2016 Ballen Camping Samsø

Referat af Classic Suzuki (Danmark) årsmøde afholdt den 3 september 2016, kl. 15-17 på Ballen Strand Camping, Samsø.

1.Valg af dirigent samt referent: dirigent klare vi selv, referent Lars Gustavsson

2. Formandens beretning: Formanden fraværende p.gr. af sygdom
1.Fremlæggelse af regnskab: Mogens Jensen fremlagde klubbens regnskab. Udgifter faldet p. gr. af mindre oplag af bladet. Medlemstallet faldet til 137. Ingen kommentarer til regnskabet og det godkendes.


1.Fastsættelse af kontingent: Fortsætter uforandret med 250,-kr årligt


2.Behandling af indkomne forslag:

Forslag om valg af formand hvert år. Vedtages.

Men da ingen ønsker at varetage formandsposten foreslås efterfølgende den vedtægtsændring at bestyrelsen ændres fra formand, kasserer og bestyrelsesmedlem samt suppleant til at bestyrelsen består af 3 ligeværdige bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. Bestyrelsesgruppen bestemmer selv hvem der skal være kasserer og alle er på valg hvert år. Vedtages med 100 % enighed



Forslag om at sætte prisen ned på div. Klub merchandise som ligger og trækker støv.

Vedtages. Bestyrelsen tager initiativ til det.


1.Valg til bestyrelsen. Formanden Johnny Bjørndal Jensen trækker sig. Bestyrelsesmedlem Palle Nielsen trækker sig. Ny bestyrelse som blev valgt er Mia Nielsen, Helmuth Wolf,
Mogens Jensen samt Flemming Wilkens som suppleant.



2.Evt. Diskussion om næste årsmøde samlingssted. Enighed om Touring Camp i 2017 og Fyn i 2018. Bestyrelsen bestiller lokale til afholdelse af årsmøde og planlægger fællestur. Medlemmer ringer selv og bestiller hytter, teltplads osv.
Mogens spøger om der er interesse for et fællesbesøg hos køretøjssamler i Viborg i løbet af vinteren. Stor interesse.

Svenskerne ønsker at trække sig fra bladet i papirudgave. Diskussion om blad eller ej. Tiden ses an.

Husk at bruge de nye visitkort til kapring af nye medlemmer.

Referat ved Lars Gustavsson



Herunder lidt billeder fra Samsø, morgenstemning ved stranden, fællestur, kortegekørsel til bryllup og fra hyggelig samling på campingpladsen.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk