Classic Suzuki Scandinavia DK

 

Referat af årsmøde i Classic Suzuki 6.9.2014 Enderupskov Camping

1 -    Ordstyrer: Lars Gustavsson

        Referent: Jonna Jensen

2- Formandens beretning: Otto retter en tak til Lisbeth og Helmuth som har stået for at arrangere hyggeweekend/årsmøde på Enderupskov Camping. Beklager egen manglende deltagelse i løbet af året grundet sygdom. Otto og Lilian afviklede som sædvanligt en hyggelig eftermiddag, i deres hjemlige rammer, for klubbens medlemmer. Klubben har 20 års jubilæum, da den blev grundlagt i 1994 i Lindköbing, Sverige.

 

3 - Kasserens beretning. Mogens fremlagde klubbens regnskab med et lille underskud på 107,93 kr.  Ingen kommentarer til regnskabet og det godkendes.  I forbindelse med regnskabet kom snakken ind på hvordan vi får mere fokus på og aktivitet i klubben samt hvervelse af medlemmer.

  • Otto kan fremadrettet indrykke omtale af årstræf/hyggeweekend i Touring Nyt
  • Evt. blive venskabsklub med Kawasaki Z klubben, hvorfra der i dag er medlemmer.
  • Frits foreslår landsdels kontaktpersoner som kan ringe rundt til medlemmer af deres landsdel, for at forsøge at få folk mere aktive i klubben. Vil gerne være kontaktperson på Fyn.
  • Visitkort til uddeling når man møder potentielle medlemmer. Bliver lagt på hjemmesiden til print selv. Lilian laver dem.
  • Kan der laves et trækplaster til et arrangement ?
  • Facebooksidens coverbillede er blevet forsynet med klublogo og webadresse, så der også ad denne vej gøres opmærksom på klubben.

 

4 - Ingen indkomne foreslag

5 - Kontingent fortsætter uændret

6 - Formand Otto Bille genvalgt

7 -  Ikke på valg i år

8 -  Ikke på valg i år

9 - Suppleant Mia Duberg Nielsen genvalgt

10 - Evt.:

  • Næste års årsmøde - bliver på Sjælland. Palle, Lars og Børge vil stå for planlægning og afholdelse 4.-6. september 2015
  • Skal suzukihistorien forlænges på hjemmesiden ?  Det spørgsmål gav anledning til, at diskutere om vi skal have de nyere suzukier med i klubben, men stadig 25 år gamle, eller om vi skal afgrænse det så det kun er T-GT-GS-GSX modellerne. Vi ser an hvordan interessen er for klubben fremadrettet og forlænger indtil videre suzukihistorien frem til 1989.
  • Vil vi om nogle år igen lave et internationalt Suzukitræf ? På årets wasserbüffel træf i Tyskland, blev der spurgt til om vi snart var klar til at lave træf igen.  Vi vendte hurtigt spørgsmålet og der var stor tilslutning til at melde klar til tyskerne.
  • Skal der laves en fælles t-shirt for De, Dk, S og N ?  Nej ikke umiddelbart.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk