Classic Suzuki Scandinavia DK

 

Referat af Classic Suzuki Scandinavia  årsmøde afholdt den 11 september 2021, kl. 16-17 på            Mc-camp Fyn.

 

  1. Valg af dirigent samt referent: dirigent Mogens, referent Lars Gustavsson

 

  1. Bestyrelsens beretning: 

Mogens berettede: Coronaen har også i år været årsag til mange aflyste træf rundt om i landet og udlandet herunder Norge træffet. 

Besøg på Støjer samlingen blev også aflyst, men vil blive prøvet gennemført i jan/feb. 2022, dato flg.

 Der har dog i år været små træf og kaffemøder. Det lille hyggelige Wasserbuffel træf ved Hamborg (Nordtreff) blev også afholdt. Der er dog plads til flere deltagere!!. 

Samme weekend startede Mc camp Fyn en ny tradition med et Classic Japaner Meet. til og med årg.85. Billeder på Facebook.  Rigtig god deltagelse, fint taget i betragtning at det var det første. År 2022 kommer der ny møde dato se . opslag kommer på Facebook

 

Endnu et møde i år bliver hos Kaj og Monica til hendes dejlig gullasch, lørdag den 9.okt. kl.10 

 

Nye klub T-shirt fremstillet, til salg nu. Kontakt Mogens. 

 

  1. Fremlæggelse af regnskab: Mogens Jensen fremlagde regnskab. Medlemstallet er pt.108

 

  1.  Regnskab ligner sig selv kassebeholdning på ca. 43.000.

 

 Ingen kommentarer til regnskabet og det godkendes.

 

  1. Behandling af indkomne forslag:   Ingen

 

 der blev dog diskuteret ideer til at bruge lidt af kassebeholdningen. Der opfordres til ideer hvordan vi kan ”ødsle” med lidt af kassebeholdningen Konkrete forslag til dette fremsendes til Mogens. Støt op omkring til Japan Classic meet som er god ide. Forslag om indmeldelse i Motorhistorisk samråd, vedtaget.

 

  1. Fastsættelse af kontingent: Fortsætter uforandret med 300 kr årligt

 

  1. Valg af bestyrelse: Mogens, Morten, Tonny. Suppleant Palle.

 

  1. Evt.: Årsmøde afholdes fremover 2.weekend i september .  Årsmøde 2022 9-11 Sep.   igen på MC Camp Fyn.                      

 

 Tak for et godt årsmøde med god bespisning og en speciel tak til Kaj som frontkører på      veltilrettelagt tur.      

 

Referat ved Lars Gustavsson

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk