Classic Suzuki Scandinavia DK

 

Generalforsamling Classic Suzuki den. 27.08.2011 på Touring Camp

 

Referent: Lilian B. Bille

Ordstyrer: Frits Hansen

Deltagere: 20 medlemmer

 

Formandens beretning:

Først vil jeg starte med at byde alle velkomne til generalforsamling / årsmøde. Det ser ud til at være en rigtig god ide at afholde mødet på Touring camp grundet den større tilslutning. Vi plejer jo at afholde generalforsamlingen henholdsvis på Sjælland og Jylland på skift, der er jo en rigtig god ting at kunne sætte ansigt på vores medlemmer så de ikke bare er et nummer på medlemslisten.

Der har været medlemmer til træf i Schweiz,  andre har været i Norge, Sverige og Tyskland, hvor vi har medlemmer der også er medlem af de landes respektive klubber.

 

Bestyrelses medlemmer på valg:

Formanden på valg – genvalgt

Bestyrelses medlem Palle Nielsen på valg – genvalgt

 

Hjemmesiden.

Ved sidste års generalforsamling var det igen oppe at vende med vores hjemmeside, hvor Jonna Jensen foreslog at hun godt ville stå for en ny hjemmeside og valget faldt naturligt  på hende.

Det er et kæmpe arbejde hun har lagt idet og klubben skylder hende en stor tak.

Andre der har arbejdet med vores hjemmeside har været aflønnet og derfor fastsatte generalforsamlingen et engangsbeløb for opstart af siden og der aftaltes et årligt beløb som aflønning som webmaster.

Det er hjemmesiden der holder gang i klubben så derfor også en gave til Jonna med stor tak. 


Hjemmesiden er godt besøgt. På knap 10 måneder har der været 53048 klik rundt på siden.  Hvulket betragtes som rigtig godt. Det ligger mellem 1100 og 1300 klik om ugen.

 

Klubbens regnskab:


Regnskabet for 2010 – 2011 er godkendt

Kontingent er forsat 200 kr. om året.

 

Andet:

Det blev besluttet at der skal gives gaver til medlemmer der kommer ud for ulykke eller alvorlig sygdom.

 

Derfor blev der ligeledes besluttet at sende en gave til Bosse Larsson i Sverige der var medstifter af klubben på Lindköbing Motorstadion i 1994. For to år siden kørte Bosse på mc. frontalt ind i en elg. Dette med et langt sygdomsforløb, stor hjerneskade og imobilitet til følge.

 

Mogens savner materiale til bladet og opfordre til at flere sender materiale og indlæg hertil.

 

Er du ikke til PC så send håndskrevet og det vil blive tastet ind på PC og videre behandlet.

 

Mogens fortalte lidt om hvorfor der i 2009 var int. træf i DK for klassiske Suzuki’er, og fortsætter med ideen om et klassisk træf for de fire japanske mærker , og kan vi komme i kontakt med andre fra f.eks. klassiks kawazaki, Honda og Yamaha ved bla. annoncer i blade og den vej komme videre og evt. sætte noget i værk kunne det være interessant.

Formanden slutter mødet af med, tak for god ro og orden og tak for fint fremmøde

 
 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk